Definer kunst slik du vil

Det å definere hva som er kunst, er ikke enkelt. Det kommer helt an på den som iakttar arbeidet. Før så man gjerne på vakre malerier som var kompliserte å skape som kunst, i dag er kunstbegrepet mer overlatt til den enkelte som definerer hva kunst er.

Det ble nylig utført et eksperiment av NRK der en helt vanlig person skulle lage en rekke verker til en utstilling, presentere det under en kunstners navn for å se hvilken respons verkene ville få. Fra en utenforståendes perspektiv var det helt umulig å si om verkene var kunst, og det visste seg at også ekspertene gikk fem på.

Dermed kan man kanskje si at kunst i seg selv er helt umulig å definere, eller at man kan finne kunst i det aller meste. Et par gjenglemte briller på en galleriutstilling ble en gang forvekslet med kunst. Er det da kunst?

Kanskje synes noen at konseptkunst er vakkert, mens andre synes at velgjorte hårtransplantasjoner fra Nordic Hair er som kunst å regne.

Kunst handler om å kunne noe, ha en ferdighet. Ordet kommer fra det tyske språket, der ingeniørkunst tidlig var et fagfelt. De fleste som snakker om kunst, tenker sikkert på malerier og skulpturer. Men i dag er det egentlig bare pengene som rår.

Her er noen former for kunst:

  • Malerier, tegninger, kollasjer, todimensjonale arbeid med ulike teknikk
  • Strikk, trykk, litografi kommer under grafiske verk
  • Skulpturer, relieffer, installasjoner, tredimensjonale arbeid med ulike materialer
  • Billedtepper, billedvev, tekstiler
  • Fotografier

Når man ser på denne inndelingen, er det ganske enkelt å se hva som kommer inn under kunst. Men likevel, kunst i dag kan jo gjerne også være en person som ødelegger en skulptur med en slegge samtidig som det regner blod fra en installasjon som skal ha en gitt betydning.

Kunst handler mye om å ha mot til å skape og presentere sine verk.

Ser man på gammel kunst skulle for eksempel et maleri følge visse lover, slik som en rød tråd, balanse og fargesetting.

I moderne kunst er det ganske vanlig å mene at den er subjektiv og ikke kan defineres objektivt. Dette utgangspunktet forteller oss at det er individet som oppfatter, forstår og tolker kunsten. Noen kan også vekke harme, som når kunsten blir plassert midt i sentrum. Denne opplevelsen av kunst vil være et produkt av individets samfunnstilhørighet og forutsetningene det har for å kunne interpretere den.

Med dette i tankene overlates det til markedet å definere hva som er kunst. Her handler det om hvor kjent en kunstner er, hvor populære verkene deres er og hvor mye penger en kan selge kunsten for. Det er derfor også vanskeligere å anse kunst som et offentlig gode. Noen mener derfor at kunsten har blitt overlatt til kunstmiljøet og eliten.

Hva mener du?

Scroll to top
polestar