Kunstens samfunnsoppgave

For at kunsten skal kunne blomstre i vårt samfunn, er det viktig at flest mulig lærer det å verdsette et ekte kunstverk. Hvorfor? Dette vil nemlig føre til at flere kjøper kunst. Nesten alle vet at det er vanskelig å leve kun av å skape kunst. Noen er så heldige at de vinner popularitet tidlig i sin artistkarriere. Se bare på eksempler som Odd Nerdrum eller Marianne Aulie. På hver sin måte, og med hver sine sterke personlighet, har de oppnådd kjendisstatus og derav økt salg av sine malerier. Men ekte kunst handler ikke om kjendislivet. Kunsten skal være med på å speile dagens samfunn og dets utfordringer. Kunsten skal fortelle historien om den tiden vi lever i og samtidig sette spor etter seg. Slik kan de neste generasjonene forstå hvordan nåtidens samfunn har vært.

Mulighet til å utfolde seg

Det er ikke bare enkeltmenneskets oppgave å ta vare på kunsten gjennom å investere i den. Også samfunnet har i oppgave å hjelpe både erfarne og gryende kunstnere til å kunne utfolde seg visuelt. Dette kan gjøres gjennom subsidier eller andre midler som en minstelønn for kunstnere. Lokalsamfunnet kan også være med på å støtte sine lokale kunstnere på best mulig måte, gjennom å hjelpe dem med å stille ut sin kunst. Det frie kunstlivet er viktig for alle i samfunnet. Dette er det eneste området som fortsatt ikke har blitt tatt over av kommersielle interesser. Kunsten kan ikke skapes med tanke på å bli rik. Den kan kun skapes ut i fra følelser og et behov for å dele disse.

Det frie kunstlivet er viktig for at vi skal sette igjen spor om at vi har eksistert. Akkurat slik som hulemaleriene forteller om dagliglivet til våre forhistoriske slektninger. Vi kan lære utrolig mye av det å se malerier fra 1800-tallet for eksempel. Her kan man se både kjønnsrollemønster, leveforhold, følelser og natur i ett. Ja, til og med moralen i samfunnet gjenspeiler seg i kunsten. I tillegg er det alltid interessant å lære om de ulike stilretningene. Dersom vi slutter med å produsere kunst vil det aldri oppstå noen ny stilretning etter den abstrakte kunstens gjennombrudd! Det vil for alltid kun bli repetisjon av det samme gamle. Kunstnerne i dag har altså en viktig rolle innen det å skape noe nytt for ettertiden.

Kunst kan være så mangt

Det er nettopp derfor det er så vanskelig å bestemme hva som er kunst og hva som bare er uinteressante forslag på det å uttrykke seg selv. Kunst kan nemlig være alt fra merkelige installasjoner av Sofaer
stoler og bord til levende mennesker som sitter urørlige i trange rom. Alt er faktisk basert på hva kunstneren selv har tenkt om saken! Det som gjør at vi forstår om en sak er kunst eller ei, er energien bak. Er drivkraften det å dele sine innerste tanker og følelser med andre? Da kan det nok kalles kunst. Men det settes også et visst krav om visuell utforming. Mange sier at det ser så lett ut å male abstrakt. Men er det dette som er poenget? Alle kan male en strek, men ikke alle kan uttrykke noe med en strek. Men som sagt tidligere, det hjelper selvfølgelig å skape seg et visst navn i samfunnet. Deretter blir det så mye lettere at kunsten også blir akseptert.

Scroll to top
polestar